Pośrodku pola w odległym rejonie Kansas, z ziemi unosi się szereg dużych formacji kredowych. Otoczony milami płaskich pól uprawnych Monument Rocks stanowi uderzający kontrast. W gorący letni dzień powietrze leży nieruchomo i ciężko nad skałami. Nisko leżące kwiaty zapewniają sporadyczne wybuchy kolorów, a jedynym dźwiękiem życia są skwierczące koniki polne, które skaczą, zaskoczone, gdy przechodzisz obok.


BUILD A CONTEST AQUASCAPE - THE HARDSCAPE & GLUING ROCKS TOGETHER - Sierpień 2022